Leerlingenvervoer Ameland

 • Wat is het?

  Vergoeding leerlingenvervoer

  Uw financiële situatie mag de schoolkeuze voor uw kinderen niet in de weg staan. U kunt bij de gemeente leerlingenvervoer aanvragen voor de vervoerskosten van uw kind. Dit zijn meestal de kosten van openbaar vervoer. Het gaat dan om vervoer tussen uw woonadres en de dichtstbijzijnde school die passend is voor uw kind.
  Gebruik hiervoor de aanvraag leerlingenvervoer.

  Tegemoetkoming kosten dagelijks vervoer Nes-Holwerd

  Met ingang van schooljaar 2020-2021 kunt u ook een vergoeding aanvragen voor leerlingen die dagelijks tussen Holwerd en Ameland reizen. De vergoeding geldt voor leerlingen die zijn ingeschreven op een school aan de vaste wal in klas 4 of 5 HAVO of 4, 5 of 6 VWO. Ouders van deze leerlingen kunnen een vergoeding voor kosten van de sneldienst krijgen per schooljaar. De regeling is inkomensafhankelijk.

  Vergoeding

  • inkomen € 0 - € 4.000 max. vergoeding € 1.280,-
  • inkomen € 40.000 - € 45.000 max. vergoeding € 1.025,-
  • inkomen € 45.000 - € 50.000 max. vergoeding € 770,-
  • inkomen € 50.000 - € 55.000 max. vergoeding € 515,-
  • inkomen € 55.000 - € 60.000 max. vergoeding € 260,-
  • inkomen € 60.000 en verder max. vergoeding € 0,- 

  Aanvraag

  We hebben de volgende bijlagen nodig om uw aanvraag te verwerken:

  • Verklaring van de school waaruit blijkt aan welke school en in welke klas de leerling, waarvoor de tegemoetkoming wordt aangevraagd, is ingeschreven;
  • Gegevens waaruit de vastgestelde hoogte van het verzamel inkomen van (beide) ouders van de leerling blijkt, in het tweede kalenderjaar voorafgaande aan het schooljaar. (voor schooljaar 2020-2021 vragen wij de inkomensgegevens van 2018).

 • Direct regelen Ameland