Huisvestingsvergunning Ameland

 • Wat is het?

  Met de huisvestingsvergunning regelt de gemeente een eerlijke verdeling van schaarse woonruimte. Voor veel huur- en koopwoningen geldt dat u de woning pas bewonen als u een huisvestingsvergunning heeft.

  Biedt u een woonruimte te huur of te koop aan? In veel gevallen mag u de woonruimte alleen in gebruik laten nemen door een huishouden dat een huisvestingsvergunning van de gemeente heeft gekregen.

  U heeft een vergunning nodig:

  • als u een woning (voor permanente woondoeleinden) koopt beneden de koopprijsgrens van € 450.000;
  • als u permanent huurt beneden de landelijke huurprijsgrens van € 737,14 per maand (2020)

  Koopt u een woning boven de koopprijsgrens of huurt u een woning boven de landelijke huurprijsgrens dan vervalt de verplichting tot een huisvestingsvergunning.

 • Direct regelen Ameland

  Huisvestingsvergunning aanvragen

  Kosten

  • € 27,80

  Verwachte afhandeltijd

  • 6 weken

  Meer informatie

 • Hoe werkt het?

  Bij de beoordeling van de vergunning bekijken wij of u een economische of maatschappelijke binding met Ameland heeft.

  Economische binding

  U bent economisch gebonden als u met het oog op de voorziening in het bestaan een redelijk belang heeft u in dit gebied te vestigen. Ook wordt onder economische binding verstaan als u een standaard arbeidsovereenkomst heeft bij een bedrijf gevestigd op Ameland en voor ten minste de helft van uw inkomen afhankelijk bent van het inkomen uit die functie. De duur van de overeenkomst dient minimaal acht maanden te zijn waarin bij voorkeur de mogelijkheid van een verlenging is opgenomen of uitzicht op een nieuwe arbeidsovereenkomst. Heeft u een eigen bedrijf? Dan is sprake van een economische binding als het voor u noodzakelijk is om u vanwege dat bedrijf (bedrijfsvoering) op het eiland te vestigen.

  Maatschappelijke binding 

  U bent maatschappelijk gebonden als u een redelijk, met de plaatselijke samenleving verband houdend belang heeft u op Ameland te vestigen, of ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene bent of gedurende de voorafgaande tien jaar ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene bent geweest.  Ook is sprake van een maatschappelijke binding als u op Ameland woonachtige familie tot en met de tweede graad bloedverwantschap (broer, zus, ouders of grootouders) heeft die hier ten minste zes jaar ingezetene is in een voor permanente bewoning bestemde woonruimte.

 • Wat moet ik doen?

  U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

  Betreft het voor een aanvraag van een particuliere huurwoning? Stuur dan de kopie van de huurovereenkomst mee. Betreft het een aanvraag voor een koopwoning? Stuur dan bladzijde 1 en 2 van de koopakte mee.