Evenement organiseren

 • Wat is het?

  Als u een evenement wilt organiseren, hebt u een vergunning nodig van de gemeente. Dit geldt bijvoorbeeld voor een braderie, kermis, optocht of festival. Voor kleine evenementen, zoals een straatfeest of een buurtbarbecue, is een melding doen bij de gemeente vaak al genoeg.

 • Direct regelen Ameland

  Klein evenement

  • Betreft een eendaags evenement met een organisator
  • Ten minste 30 werkdagen voorafgaand aan het evenement doet u de melding
  • Aantal aanwezigen < 100 personen
  • Evenement vindt plaats tussen 07.00 en 23.00 uur
  • Geen muziek voor 07.00 uur of na 23.00 uur met geluidsnorm van max 85 dB(A) 
  • Geen activiteiten die plaatsvinden op rijbaan, fietspad of parkeerplaats die verkeer en hulpdiensten belemmeren
  • Er worden slechts kleine objecten met een oppervlakte van <10 m2 per object geplaatst

  Melding klein evenement doen

  • Kosten: geen


  Groot evenement

  • Organiseert u een evenement die niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet? Vraag dan een evenementenvergunning aan.

  Evenementenvergunning aanvragen

  Kosten:

  • bestaand evenement: tussen de € 27,95 en € 157,95 (afhankelijk van de grootte)
  • nieuw evenement: tussen de € 105,55 en € 353,25 (afhankelijk van de grootte)

  Verwachte afhandeltijd

  • 6 weken

  Materiaal nodig?

 • Hoe werkt het?

  De gemeente bepaalt of u de vergunning krijgt. Het kan zijn dat u zich moet houden aan bepaalde regels, zoals:

  • een maximum aantal personen;
  • een bepaalde begin- en eindtijd;
  • geen muziek voor of na bepaald tijdstip;
  • geen activiteiten op de weg of die het verkeer storen;
  • geen grote voorwerpen plaatsen.
 • Wat moet ik doen?

  • Vraag de vergunning aan bij de gemeente.
  • Voor grote evenementen doet u dit minstens 16 weken van tevoren. Voor middelgrote evenementen doet u dit minstens 8 weken van tevoren.
  • Als u alleen een melding hoeft te doen, doet u dit minstens 1 week van tevoren.
  • Geef de volgende informatie:
   • naam van de organisator
   • naam van de contactpersoon op het evenement
   • omschrijving van activiteiten op het evenement
   • datum en tijdstip van het evenement
   • datum en tijdstip van het opbouwen en afbouwen van het evenement
   • verwachte aantal bezoekers of deelnemers
   • beschikbare hulpploegen, zoals EHBO en beveiliging
   • of er straten afgesloten moeten worden
   • verwachte geluid (soort, tijd, locatie)
   • manier van stroomvoorziening
   • of u zwak-alcoholhoudende dranken schenkt
   • tekening van het evenemententerrein of de route van bijvoorbeeld een optocht
   • technische gegevens over bouwwerken op het evenemententerrein
   • hoe en door wie het terrein of de route na afloop wordt schoongemaakt

  Andere vergunningen of ontheffingen

  Het kan zijn dat u nog andere vergunningen of ontheffingen moet aanvragen. Denk bijvoorbeeld aan een parkeerontheffing, verwijzingsborden of een ontheffing voor het schenken van alcohol.

 • Meer informatie

  Wilt u met sportmotoren het geluidsniveau overschrijden op een evenement of sportterrein? Dan moet u een ontheffing aanvragen bij de provincie.