Bouwen, beknopt historisch onderzoek locatie Ameland

  • Wat is het?

    Bij een aanvraag omgevingsvergunning met de activiteit bouwen kan het nodig zijn om een bodemonderzoek in te dienen. De gemeente Ameland kan vrijstelling verlenen van het bodemonderzoek als er sprake is van een niet verdachte locatie. Om dit te bepalen moet het onderstaande formulier (ingevuld) worden ingediend bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning.

  • Direct regelen Ameland