Aanvullende vergoeding OV-chipkaart Studenten

 • Wat is het?

  Studenten met een OV-chipkaart hebben recht op gratis vervoer. Omdat bootvervoer niet onder deze regeling valt, komen studenten die aan de wal studeren en die recht hebben op studiefinanciering in aanmerking voor een vergoeding voor bootkosten.

  Om in aanmerking te komen voor een vergoeding moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U heeft recht op een studentenreisproduct via DUO;
  • U volgt geen onderwijs op het eiland;
  • In elk geval één ouder van u staat ingeschreven op het eiland;
  • U kunt niet gratis gebruik maken van de veerboot.

  Via DUO checken wij of u gedeeltelijk of het hele jaar een studentenreisvoorziening heeft. Het opsturen van een bijlage waaruit dit blijkt, is daarom voor dit jaar niet nodig.

  Aanvraag is mogelijk van 1 september tot 1 november.

 • Direct regelen Ameland

  Aanvraag voor 2021 is niet meer mogelijk.
  Voor 2022 is aanvraag vanaf 1 september mogelijk!

  Meer informatie

  • Whatsapp 06-14458728 of scan onze QR code

           QR code Whatsapp gemeente Ameland

  • Bel (0519) 555 555

  Bedrag vergoeding

  • max. € 66,75

  Verwachte afhandeltijd

  • Eind november

  Wagenborg

  • Ben je student en vanwege de studie uitgeschreven van Ameland dan kun je in aanmerking komen voor een Wagenborgpas. Hiervoor moet je elk jaar vóór januari een recente schoolverklaring inleveren.  Uitwonende scholieren en studenten, die als zodanig bekend zijn bij Wagenborg Passagiersdiensten, ontvangen hiervan aan het einde van het jaar per brief of e-mail bericht.

  • Meer informatie via Wagenborg Passagiersdiensten tel. 0900-9238