Lees deze pagina voor

Wonen

Woningtoewijzing

Hoe kom ik aan een huurwoning op Ameland?
De gemeente Ameland heeft haar eigen woningbedrijf. Wilt u een woning huren? Dan moet u economisch of maatschappelijk aan Ameland gebonden zijn.

U kunt zich bij de gemeente inschrijven als woningzoekende. Per maand worden op de wachtlijst 2 punten opgebouwd tot maximaal 72 punten* . Het toewijzen van de huurwoning gebeurt aan de hand van het aantal opgebouwde punten en naar de passendheid van de woning.

Voor meer informatie over wonen kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum, tel.nr: (0519) 555 555.

* Als binnen 3 jaar niet gereageerd is op een woning dan vervallen deze punten.