Nieuws

 • Vacature Algemeen Medewerker Buitendienst - Groen

  (20-02-2017)

  Door wijzigingen in het Cluster Buitendienst is het directieteam van de gemeente Ameland op zoek naar enthousiaste kandidaten voor de functie van:

  Algemeen Medewerker Buitendienst - Groen (m/v)

  36 uur per week

  Lees meer
 • Tweede Kamer Verkiezingen op 15 maart

  (08-02-2017)

  Elke Nederlander met kiesrecht mag vanaf zijn 18e jaar stemmen. Nederlanders met kiesrecht mogen elke vier jaar kiezen wie hen vertegenwoordigen in de Tweede Kamer. Op woensdag 15 maart kunt u met uw stempas en een geldig identiteitsbewijs tussen 7.00 uur en 21.00 uur uw stem uitbrengen. Op Ameland kunt u terecht bij de volgende stembureaus:

  Lees meer
 • Inloopavond raadsfracties op 1 maart (i.p.v. 15 feb en 15 maart)

  (02-02-2017)

  Vanwege de informatiebijeenkomst over het revitalisatieplan van dorpscentrum Nes op woensdag 15 februari en de verkiezingen voor de Tweede Kamer op woensdag 15 maart gaan de inloopavonden op genoemde data niet door. Beide inloopavonden zijn verplaatst naar woensdag 1 maart.

  Lees meer
 • Ter inzagelegging ontwerpwijzigingsplan ‘Zuiderlaan 9 te Hollum Ameland’

  (01-02-2017)

  Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.6.1.a. van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat, met ingang van 2 februari 2017, gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp wijzigingsplan ‘Zuiderlaan 9 te Hollum Ameland’. Burgemeester en wethouders zijn voornemens gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheden, zoals opgenomen in bestemmingsplan ‘Hollum’, en de vorm van het bouwvlak te wijzigen binnen de bestemming ‘Wonen-1’ en de aanduiding ‘verblijfsrecreatie’ aan te brengen. Het ontwerp wijzigingsplan heeft betrekking op het vergroten van de woning aan de achterzijde en het willen realiseren van een ondergeschikt recreatief appartement achter de woning aan de Zuiderlaan 9 te Hollum, kadastraal bekend gemeente Ballum, sectie G, nummer 9. Het ontwerp wijzigingsplan bestaat uit een toelichting, regels en een verbeelding. De stukken liggen voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis. Ook kunt u de stukken raadplegen via onderstaande links.

  Lees meer
 • Waddentoernooi 2017

  (26-01-2017)

  Dit jaar wordt het Waddentoernooi gehouden op 12, 13 en 14 mei op Terschelling.

  Lees meer
 • Ontwerpomgevingsvergunning Smitteweg 15 Ballum uitgebreide procedure

  (25-01-2017)

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Ameland maken bekend dat zij op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor het onderstaande project.

  • Smitteweg 15 te Ballum, kadastraal bekend gemeente Ballum, sectie H, nummer 713: uitbreiden bedrijf. De aanvraag omgevingsvergunning is binnengekomen op 10 mei 2016 en betreft de activiteiten ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’, ‘Werk of werkzaamheden uitvoeren’, ‘Revisievergunning voor het oprichten of veranderen van een inrichting’.
  Lees meer
 • Herinrichting veerdam Ameland van start

  (23-01-2017)

  Binnenkort start de gemeente Ameland met de herinrichting van de veerdam in Nes. In de laatste week van januari worden de eerste werkzaamheden opgestart. De werkzaamheden hebben gevolg voor alle verkeer - voetgangers, fietsers, automobilisten en gebruikers van openbaar vervoer - van en naar de veerdam. Het havengebouw in Nes is tijdens de werkzaamheden bereikbaar via een andere route. De borden ter plaatse wijzen u de weg. U dient rekening te houden met een langere reistijd richting de boot en vice versa. De verwachting is dat de werkzaamheden in het voorjaar van 2017 worden afgerond.

  Lees meer
 • Openbare raadsvergadering op 30 januari

  (23-01-2017)

  U bent van harte welkom bij de openbare raadsvergadering op maandag 30 januari om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Ballum. De vergadering kunt u ook rechtstreeks beluisteren via de LOA.

  Lees meer
 • Gladde wegen? Wij strooien!

  (23-01-2017)

  In deze tijd van het jaar krijgen we te maken met weersomstandigheden die kunnen leiden tot gladheid op de wegen. Op het moment dat we op Ameland gladheid constateren, strooien we eerst met strooizout en indien nodig ook met zand. De doorgaande wegen zijn eerst aan de beurt, zoals de Verbindingsweg, de rondwegen, Bureweg, Reeweg vanaf rotonde tot en met het gemeentelijke deel van de veerdam, Ridderweg, Noordwal, Bramerduinpad (tot BWS), Zwarteweg, Strandwegen en de Kooiweg tot de Kooiplaats. Bij extreme gladheid strooien we ook op andere wegen binnen en buiten de bebouwde kom, waaronder de fietspaden en de buitengebieden.

  Lees meer
 • Activiteitenkalender 2017

  (11-01-2017)

  De verschillende organisaties van evenementen op Ameland hebben in 2016 de data van evenementen doorgegeven die zij in 2017 willen organiseren. Deze activiteitenkalender met de akkoord bevonden datums voor het jaar 2017 is vastgesteld.

  Lees meer
 • Gemeente Ameland werkt samen met Jeugdsportfonds Friesland

  (30-11-2016)

  Omdat sport belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen, vindt de gemeente Ameland dat alle kinderen moeten kunnen sporten. De gemeente Ameland werkt daarom samen met Jeugdsportfonds Friesland. Het fonds betaalt voor kinderen een lidmaatschap en/of sportattributen en zo kunnen deze kinderen lid worden van een sportvereniging.

  Lees meer
Archief